”She’s not alive, honey”

Sylvia Brownes ord till Amanda Berrys mamma på The Montell Williams Show när mamman frågade om sin försvunna dotter.

”So do you think I’ll ever see her again?” Frågade mamman.
”Yeah, in Heaven on the other side,” svarar Sylvia.

Sen sa Sylvia – ”Your daughter’s not the kind who wouldn’t call”. Amandas mamma undrade då om Sylvia hon kunde ha fel, och fick till svar.

”Only God is right all the time but of course I’m wrong”. ”But after 50 years of doing this work, I’d better be more right than wrong. I always say I hope I’m wrong. When it comes to this, I hope I’m wrong.”

Det finns inget, INGET!
Vad jag sett och hittat så finns det inget enda fall där något medium hjälpt till att hitta någon försvunnen person eller liknande. Det finns BARA en massa efterkonstruktioner om vad som sagts och gjorts EFTER dom hittats osv…

”She’s not alive, honey”3 tjejer (minst) 10 år
I tisdags morse var det på nyheterna om tre tjejer som lyckats rymma från sin kidnappare efter tio år. Shit, 10 år. INGET medium har lyft ett finger för att hitta dom!

Vad jag vet så var jallfall en av tjejernas mamma, Amanda Berrys, hos ett påstått medium, Sylvia Browne, för att få hjälp att hitta Amanda.


OM det inte var bluff
Ponera att om dessa bedragare INTE varit det, bedragare alltså, och här t.ex Sylvia verkligen hade kunnat säga bara att hon/dom var i liv och hölls fångna och ev var. Bara i närheten liksom, så att dom kunnat leta/söka med mera där. TÄNK OM! Det hade kanske kunnat gjort så att tjejerna hittades ett par år tidigare?

Dessa påstådda medium, bedragare, som alltid tjatar om att dom fått sina påstådda förmågor för att hjälpa mänskligheten – men ALDRIG gör det!

Woo-wootunghäfta
Intressant att detta aktuella fallet inte diskuteras direkt på något woo-wooforum om det – nej det ska som vanligt fegt låtsas som om det regnar bara… Inte ens i dom trådar som ”skeptiker” startat, för inga woos har startat några ens, (bara stängt ner) är det någon särskild aktivitet från dom som tror på hittepået. Är det någon, så är det det vanliga, ”alla kan göra fel”, ”bara för EN har fel”, ”hon hade en dålig dag” och ”det är svårt att tyda spökena” osv. Alltså, business as usual…

Men förklara detta då woo-woos – Varför har INGET medium klarat att under tio år, 10 år, kunnat hjälpa till i detta ”fall” heller? Tvärtom, bara skapat ännu mer smärta och lidande för anhöriga.

Woo-woolegitimering
Här är även det jag menar med att woo-woos alltid försöker försvara och rättfärdiga sitt hittepå med att ”det är frivilligt” och ”man gör det av egen vilja” ”det är ofarligt” Men nej, det är det inte! Vissa människor gör det inte av bara egen vilja, dom gör det i desperation vid t.ex sådana här situationer. Det är också då det alltid går åt h-e och skapar mest skada och lidande. Amandas mamma t.ex kunde sluppit flera års onödig sorg och att tappa livsgnistan och istället kunnat levt med hoppet att få se sin dotter igen.

Det handlar inte bara om att man ringer någon och frågar oskyldigt om man kommer att träffa en lång mörk man i framtiden – det är seriöst shit detta…

Hel- och halvörade
Annat att reagera över med detta där dom tre tjejerna hittats och befriats efter tio år är ju dessa religiösa, som nu prisar och tackar sin hittepågud för att HAN har räddat tjejerna, WTF? Var var denna påstådda guden när dom kidnappades OCH under tio år av misshandel och våldtäkter med mera? Jag blir allvarligt förbannad på detta jävla hycklande att ge någon kredd för något dom absolut INTE gjort + att dom/den isåfall skulle kunnat göra så att det aldrig hänt istället.

”Glädjande” att se
Är att så många reagerat på detta med dessa bedragare och nu här Sylvia Browne, att Sylvia har stängt ner sin Facebooksida och Twitterkonto för det var sååå många som ”rasade” på henne! Som vanligt reagerar dom fega bedragarna med att radera och gömma sig istället för att kunna stå för vad dom gör…

Jag behöver seriöst dra ner på mina sjukt långa inlägg här – och därför länkar jag till lite mer om detta istället :-]

Psychic Sylvia Browne slammed – www.twitchy.com (rekommenderas)
Sylvia ”slaktas” – www.dagbladet.no
Fans lash out at ‘psychic’ Sylvia Browne – www.rawstory.com
Celebrity psychic Sylvia Browne under fire – http://www.dailymail.co.uk/
Psychic’ incorrectly predicted death – www.guardian.co.uk

Twitter – kör taggen @sylvia_browne

Det finns hur mycket som helst – bara Googla på äcklet…

Sylvia uttalar/bortföklarar sig
www.sylviabrowne.com

Där finns som sagt hur mycket som helst med Sylvia Browne och hur hon misslyckas totalt flera gånger, här några klipp från Anderson Cooper när han tittar på henne och hennes bedrägerier. Sylvia har f.ö också antagit Randis test, men smiter som vanligt fegt undan där också med pinsamma bortförklaringar och svartmålar Randi istället för att står för sitt ord. Sett/hört det förut..?

 

 

En bonusvideo med Sylvia här där hon talar om att någons pappa inte är hennes biologoiska pappa! Sen hur Sylvia försöker släta över och tona ner det när hon väl greppar att det kan kollas upp och visa sig att det inte är så…

Följ Gesus på Gesus på FacebookGesus på GooglePlusGesus på TwitterGesus på YoutubeGesus på Vimeo

27 reaktioner till “”She’s not alive, honey”

 1. Ett mycket tänkvärt inlägg, Gesus! Bara att hoppas att woowoos också finns bland dem som besöker och läser din spännande blogg.

  Att woowoos genomgående är rätt fega av sig är iofs inget nytt. Inte heller att de är biased, dvs har problem med att skilja på objektiva respektive subjektiva sanningar.

  Bias leder till större eller mindre feltänk. Det ligger i biasens natur. Feltänk är helt enkelt en följd av bias och/eller fokus på fel saker.

  Förresten: Här är en intressant sida om olika sorters kognitiv bias: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases .

  Studerar man den biasförteckningen, inses lätt att kognitiv bias påfallande ofta grundar sig på just önsketänkande.

  Bias blir följden om man söker mening (med livet) i stället för kunskap (om livet). Woowoos vill så gärna att deras liv ska ha en högre mening, ett högre syfte – typ styras av en högre kosmisk intelligens (a.k.a. gud/ar/) som håller på att implementera en kosmisk plan (jfr det religiösa svamlet om Guds skapelseplan inom de abrahamitiska religionerna)

  Woowoos sätt att tänka och resonera har en rad likheter med hermeneutiskt tänkande. Ett bra exempel på hermeneutiskt tänka är Freuds drömtydningsanalyser. Färdas genom en tunnel = ha samlag. Paraply = penis. Hålighet = slida.

  Typiskt för hermeneutiskt tänkande är att de:

  1) Handlar om människors tankar och känslor

  2) Bygger på tolkande metoder

  3) Söker mening snarare än kunskap

  4) Gjorda påståenden och dragna slutsatser är inte generaliserbara (= gäller vanligen blott här och nu)

  5) Gjorda påståenden och dragna slutsatser är inte objektiva i vetenskaplig bemärkelse

  6) Den här sortens tankeparadigm bygger på tro, inte vetande i epistemologisk bemärkelse

  7) Tankeparadigmet i fråga gör inte anspråk på att ge den sanna bilden av något.

  I synnerhet denna pkt 7 missuppfattas lätt och ofta av det här tankeparadigmets förespråkare, dvs av woowoos. De inbillar sig att hermeneutiska sanningar är allmängiltiga och objektiva. Typ att varje dröm där man åker i ett tågsätt som kör in i en tunnel måste betyda samlag.

  Det finns ett alternativ till hermeneutisk kunskap. Sådan kunskap och sådant vetande kallas för objektivitetsbaserad vetenskap.

  Den sortens kunskap kan beskrivas så här:

  1) Den handlar om världen omkring oss eller världen inom oss

  2) Det finns en empirisk grund för den här sortens kunskaper/vetande, dvs den är erfarenhetsbaserad och bygger på insamling av fakta, vilka har sin grund i olika experiment eller analyser av verkligheten

  3) Dessa insamlade fakta har synats i sömmarna med hjälp av systematisk analys

  4) Alla erhållna fakta sammanförs och sammanfattas i ett systematiskt och systematiserat teoribygge

  5) Detta teoribygge utsätts ständigt för ifrågasättanden

  6) Systematisk felsökning är en av grundbultarna i det vetenskapliga kunskapsparadigmet, vilket bland annat innebär att forskare som använder sig av samma experimentella design måste erhålla samma slutresultat i sin experiment som alla andra har uppnått i sina experiment; annars är det något fel och teorin måste ifrågasättas, kanske rent av underkännas/kasseras.

  7) En viktig målsättning med den experimentella analysen är att försöka finna ett generellt mönster i de fakta som samlas in

  8) En annan minst lika viktig målsättning är att olika beståndsdelar i kunskapsbygget måste vara inbördes konsistenta och kongruenta, dvs de får inte motsäga varandra

  9) De olika beståndsdelarna i teoribygget måste kunna vara giltiga samtidigt, inte bara vid något enstaka tillfälle utan ALLTID

  10) Syftet är att finna objektiva sanningar, vilka alltså gäller för alla forskare/människor och som heller inte ändras sett över tiden. (Subjektiva sanningar – dvs den sortens sanningar som woowoo älskar att frossa i gäller inte för alla, dessutom brukar de förändras sett över tiden.)

  11) Vetenskapliga teorier gör dock inte, av praktiska skäl, anspråk på att nå/utgöra en absolut sanningsnivå. dvs de måste därför ständigt ifrågasättas. (Om enbart forskning som resulterar i absolut sanningar skulle godkännas, måste i princip alla läkemedelsmässiga framsteg som gjorts de senaste hundra åren tvingas underkännas. Det vore ju inte så lyckat – eller hur?)

  12) Vetenskapliga teoribyggen kan för den skull inte beskyllas för att bygga på mer eller mindre total relativism. Målet är givetvis fortfarande att försöka komma så nära en absolut sanning som det någonsin är möjligt (Dvs nästan absolut sanning är definitivt inte samma sak som att hemfalla åt relativistiskt tänkande.

  I synnerhet pkt 11 och 12 i denna sammanställning här ovan har woowoos missuppfattat å det grövsta. De tycks tro, att eftersom en vetenskaplig förklaringsteori inte gör – i normalfallet inte kan göra – anspråk på att vara hundraprocentigt bevisad, så är den antagligen falsk. Detta är ett typiskt woowooistiskt feltänk.

  Det finns verkligen ingen logisk grund för att dra den sortens slutsats.

  Icke desto mindre är alltså absoluta sanningar en STOR bristvara i vårt samhälle. De är alltså extremt sällsynta.

  Den som prompt söker absoluta sanningar rekommenderas att ägna sig åt logik och/eller matematik. Dessa två ämnesdiscipliner kan generera absoluta sanningar. (Notera gärna att logiska resonemang och matematiska ekvationer beskriver en teoretisk verklighet.)

  Till skillnad från woowoo-teorier vinnlägger sig vetenskapliga teorier om att vara i överensstämmelse med (teoretiska) logiska slutsatser och (teoretiska) matematiska sanningar.

  Woowoo-sanningar, däremot, är som regel INTE konsistenta med logiska och matematiska sanningar. Genom att strunta i att söka överensstämmelse med logik och matematik förmår woowoo-sanningar inte att lämna önsketänkandestadiet. Det gör woowoo-sanningar extremt otillförlitliga. Påfallande ofta bygger de på rent önsketänkande.

  Oförmågan att bringa woowoo-teorierna i överensstämmelse med logiska slutsatser och matematiska sanningar bidrar förstås högst väsentligt till varför woowoos inte förmår lägga fram några bevis som styrker de egna woowoo-teorierna.

  För att komma ur den rävsaxen brukar bwoowoos försöka flytta allt debatt- och diskussionsfokus till skeptikernas alternativa förklaringsförsök. De ägnar sig åt att försöka kritisera skeptikernas teoribyggen. Vilket är bra, ja till och med lovvärt.

  Men sedan är det något som går snett i woowoo-världen. Deras standarddebattkrav brukar vara, att skeptikerna måste bevisa att woowoos tankebyggen är felaktiga. När fokus hos woowoos i stället borde vara att försöka styrka och stärka det egna teoribygget.

  Tänk om woowoos ville begripa att det självklart är den, som presenterar en förklaring (av ett fenomen), som måste styrka den framlagda förklaringshypotesen.

  Det räcker inte med att påpeka eventuella fel och brister i alternativa förklaringshypoteser. Minst lika viktigt är att styrka och stärka det EGNA teoribygget.

  Här följer ett konkret exempel för att belysa detta:

  Det är sålunda (nästan exakt) likadant i debatterna mellan bibelfundamentalister och evolutionsbiologer som det är i debatterna mellan woowoos och skeptiker/ifrågasättare av allehanda psifenomen.

  Den ENDA sidan som lägger fram några förklaringar/bevis värda namnet är evolutionsbiologerna respektive skeptikerna/ifrågasättarna.

  I den mån bibelfundamentalister eller woowoos lägger fram några som helst bevis för den egna arbetshypotesen, hämtas dessa bevis från källor som inte alls uppfyller kraven på vetenskaplig akribi och stringens. Typ att de hänvisar till Bibeln eller ledande woowoo-representanter som David Icke. (I kommentarsfältet till en annan av Gesus’ bloggartiklar lanserades nyligen Betty Shine som en auktoritet vad gäller livet på ”andra sidan”.)

  Som (fristående) avslutning på detta långa inlägg: Här är en artikel – se: http://www.hauntedamericatours.com/seance/seancemedium/ – som berättar om mer eller mindre kända andemedium. Naturligtvis finns Sylvia Browne med flera woowoo-puckon omnämnda i denna artikel.

  Gilla

  1. ”Det räcker inte med att påpeka eventuella fel och brister i alternativa förklaringshypoteser. Minst lika viktigt är att styrka och stärka det EGNA teoribygget.”

   Ja det går väl att klistra på som du säger evolutionsförnekare, religiösa, woo-woos och konspirationsteoretiker…

   Kan väl dra en gammal Hitchens här, typ: det som kan påstås utan att visas bevis för – det kan också avvisas utan bevis!

   Gilla

   1. Det är ju helt klart att hon inte har ngn kontakt med andevärlden utan bara gissar att tjejen är död ! Hade hon haft kontakt hade ju andevärlden kunnat upplysa henne om att flickan i fråga fortfarande var vid vid ..Vidrigt är vad det är !

    Gilla

 2. Hej Gesus!

  hoppas det inte blev en dubbelpost nu!

  Älskar din blogg, ville bara tipsa om dessa knäppskallar! :)

  fortsätt upplysa oss med alla dessa lurendrejare!

  Gilla

  1. Tackar – Ja ha ha Har sett detta och har hela filmen men inte hunnit se på den än…

   Hört rykten om att Zoe 0%:aren och Reigina Lund medverkar(?) Så den ska kikas på och kanske skrivas något om så fort det hinns

   Gilla

 3. Tänker på hur mamman måste ha känt sig den där dagen/kvällen Hon som trodde på vad påstådda mediumet sa – att hon aldrig skulle få se sin dotter igen.
  Det är viktigt att inte tro på vad påstådda medium säger.

  Gilla

  1. Njej Hon är ju redan avslöjad flera gånger med att ha katastrofalt fel bla Men folk går tydligen till henne ändå Så tveksamt, måste nog vara något stort som visar upp att hon bara är fejk då – vet inte riktigt hur/vad faktsikt…

   Gilla

 4. Sylvia Browne skriver:
  Som många vet föddes jag med medial förmåga,i en släkt med en trehundraårig tradition av medier.Tyvärr hade jag visserligen fått ovanligt starka mediala gåvor av Gud,men inte särskilt mycket andliga insikter.Jag kunde utan vidare se och höra andar och spöken,så jag behövde aldrig tvivla på Andra sidans existens och på det faktum att våra själar överlever döden.Och med mer mediala gåvor än jag visste vad jag skulle göra av.

  Gilla

 5. Sylvia Brown skriver att det mest universella språket på Andra sidan är det uttrycksfulla arameiska språket från det gamla Syrien,en dialekt som talades av Jesus och hans lärjungar.

  Funderar på om det är därför det så himla ofta blir fel när påstådda medium ska förmedla den där informationen från Andra sidan för att dom inte kan språket riktigt flytande?

  Gilla

  1. Nej , det är ju inte så många som pratar arameiska språk från Syrien dessa dagar …Man förstår ju knappt vad ens tonåringar säger ..Så där har du ju en poäng ! Det är därför våra medium inte kan få fram vad våra avlidna menar ..Jag undrar om man hamnar i skolbänken på ”andra sidan” direkt när man dör så man får lära sig arameiska ..Fast det rimmar ju illa om man så gärna vill få kontakt med sina anhöriga som lever, då känns ju inte arameiska som det bästa sättet att kommunicera på .

   Gilla

   1. Se det behöver man inte.Sitta i skolbänken igen.Det är nämligen så finurligt ordnat tydligen att direkt när man anländer till Andra sidan så kan man tala arameiska språket flytande.

    Gilla

    1. Ja det är fantastiskt, man kan göra i stort sett allt när man är död. Tja, UTOM just att säga sitt eget namn eller vem man är/var!

     Och det är ju snöpligt för dessa påstådda medium – för deras viktigaste uppgift enligt dom själva, är just att kunna ge info så att det kommer fram VEM spöket är…

     Gilla

    2. Fasiken va smart det är ordnat ! Jag har alltid haft problem med språk så jag blev lite orolig där , men nu föll en Stone ( !) från mitt bröst.

     Gilla

 6. Men vaffan, har Jan Björklund varit i farten även på ”Andra sidan” och reformerat skolväsendet där också?

  På 1960-talet var det då inte arameiska som gällde på ”Andra sidan” utan engelska. Det kan man läsa om här: http://en.wikipedia.org/wiki/Rosemary_Brown_(spiritualist)

  Denna Rosemary Brown var i kontakt med ett antal kompositörer av klassisk musik, som till exempel Liszt, Beethoven, Bach och Chopin. Och all konversation skedde då på engelska, Rosemarys modersmål.

  Som det står i artikeln: All of these composers spoke to her in English. Brown stated this did not surprise her: ”Why shouldn’t they go on learning on the other side?”

  Varför byta från engelska till arameiska? Vad kan poängen vara? Är det för att göra Jesus och Hans lärjungar glada? Vad tror ni andra?

  Gilla

  1. BBnewsab ! Här är vi något på spåren helt klart ! Ständigt denne Jan Björklund …Han är som Vesslan i Ture Sventon ..Han har säkert ett finger med i spelet och infört betyg f r o m den första dagen man dött och hamnat på andra sidan …Även om jag håller med honom om att sträckning och hyfs och rättning måste införas i våra jordiska skolor undrar jag om införandet av arameriska är så smart att ha som standard språk i andevärlden , alltså det måste vara en liten procent som behärskar detta språk till fullo …Då kan ju gamle Janne lika gärna pådyvla att alla andar skall prata Älvdalsmål …Då jäklar får gamle Terry Ewans ens svårt att tyda om ”papa” är med .

   Gilla

 7. Liksom alla väsen på den Andra sidan kommer vi att ha tillgång till all kunskap när vi kommer dit,inklusive minnen från alla våra föregående liv,sparade i evighet i den magnifika,kupolförsedda Dokumentsalen.Den andra sidans omfattande bibliotek inbegriper heliga askashiska dokument,nedskrivna skildringar av Guds minne.Alla väsen har ständigt fullständig kontakt med Gud,som erbjuder information och svar med hjälp av ”genomsyrad kunskap”,som sänds från det heliga Anden direkt in i medvetandet.
  Allt enligt Sylvia Brown då.

  Det hela låter som sagt vad fantastiskt,funderar på hur den där ”genomsyrningen” går till.Och varför ingen kan bekräfta där borta från Andra sidan hur det är,om det stämmer eller inte.

  I dag är det Midsommarafton och det blir grillat och jordgubbstårta här hos mig.Glad Midsommar.

  Midsommardikt av Magnus Elmblad

  Midsommarafton

  Välkommen åter,glada fest
  Som löf och blommor pryda!
  Dig älskar svensken allra mest
  Din mening kan han tyda.
  Du skakar ax och frukter ned
  ur lyckans horn,som du bär med,
  af milda makter rågadt.
  Mot jordens barn du huldrikt ler
  och tusen glada svar du ger
  på allt vad våren frågat.

  Hur hög och lummig skogen står,
  och blommor le der under
  en kör af glada fåglar slår
  i solbelysta lunder!
  Näckrosor smycka å och sjö,
  från ängen går en doft av hö
  och kornas skällor pingla.
  Ur skogen porlar källans il
  och rundt kring guldbefransad pil
  konvolvlarne sig ringla.

  När solens strålar sneddas se’n,
  hvad poesi kring nejden,
  hvad muntert lif!Nu börjas re’n
  mot löf och blommor fejden.
  De unga bryta hela fång
  och hasta se’n med lek och sång,
  med löjen utan ända
  tillbaka till den gröna äng,
  Att der kring stången ta’ en sväng
  till morgonen gryr,kan hända.

  Gilla

 8. Jaha, nu har Sylvia Browne spått färdigt i denna inkarnation i jordelivet.

  Hon avled tidigare i veckan i en ålder av 77 år. Jfr talesättet att den Gud älskar dör ung.

  Icke desto mindre hade Sylvia själv gått ut med att hon skulle lämna detta jordeliv först vid 88 års ålder. Ovisst dock hur hon kom fram till den prediktionen/förutsägelsen. Hon var kanske ovan vid att använda tarotkortleken? Eller vorden lite lomhörd med tanke på sin ålder och därför avlyssnade den Kosmiska intelligensen fel?

  Hur som helst har hon genom att avlida 11 år för tidigt rubbat hela den skapelseplan som den Kosmiska intelligensen implementerat. Räkna följaktligen med stora konvulsioner bland allt levande här nere på jordens yta en tid framöver. Och kraftigt ökad nederbörd (ni vet väl att i vissa woowoo-kretsar jämställs regn från ovan med änglapiss?).

  Sylvia Browne har också basunerat ut att runt sekelskiftet 2000/2100 kommer hela jorden att gå under i den apokalyps som bär den Kosmiska intelligensens signum. Då om inte förr är det alltså slut med oss alla.

  Med andra ord: Vi lever alla just i Ändens tid. Nedräkning pågår. (Mayakalenderns ”klocka” visade sig dock gå fel, men lugn, bara lugn, Sylvia känner till klockor och kalendrar som är betydligt pålitligare. (Jfr för övrigt med Jehovas vittnen och andra apokalyptiskt vurmande religiösa sekter.)

  På tal om sekter. Sylvia hann under denna jordiska inkarnation även med att grunda ett religiöst samfund, Novus Spiritus, med trosparadigm grundade på något som kallas för kristen gnosticism (eller möjligen gnostisk kristendom).

  Sylvia Brownes kyrka predikar 22 trossatser, vilka man kan läsa om här: http://www.novus.org/home/tenets.cfm .

  Dessa trossatser är precis så härligt flummiga som man kan förvänta sig av en ledande woowoo som s a s ”skådat (det kosmiska) ljuset” och kommit i kontakt med den Kosmiska intelligensen a..k.a Gud.

  Jag väljer därför att kopiera in samtliga de 22 trossatserna här i detta inlägg, så att alla och envar själva kan bilda sig en uppfattning om deras hiskeligt höga flummighetskoefficient och kunna njuta av det woowoo-aktiga innehållet i den Browneska tankedyngan. Kort sagt: Ett värdigare eftermäle till den stora woowoo-drottningen Sylvia Browne går nog inte att uppbringa.

  Spänn fast säkerhetsbältena, så åker vi:

  T E N E T S O F N O V U S
  I – The way of all peace is to scale the mountain of self. Loving others makes the climb down easier. We see all things darkly until love lights the lamp of the soul.

  II – Whatever thou lovest, lovest thou.

  III – Do not give unto God any human pettiness such as vengeance, wrath, or hate. Negativity is man’s alone.

  IV – Create your own heaven, not a hell. You are a creator made from God.

  V – Turn thy power outward, not inward, for therein shines the Light and the Way.

  VI – In faith be like the wind chimes, hold steady until faith, like the wind, moves you to joy.

  VII – Know that each life is a path winding towards perfection. It is the step after step that is hard, not the whole of the journey.

  VIII – Be simple. Allow no man to judge you, not even yourself, for you cannot judge God.

  IX – You are a light in a lonely, dark desert that enlightens many.

  X – Let no one convince you that you are less than a God. Do not let fear imprison your spiritual growth.

  XI – Do not allow the unfounded belief in demons to block your communion with God.

  XII – The body is a living temple unto God, wherein we worship the spark of the Divine.

  XIII – God does not create the adversities in life. By your own choice they exist to aid in your perfection.

  XIV – Karma is nothing more than honing the wheel of evolvement. It is not retribution, but merely a balancing of experiences.

  XV – God allows each person the opportunity for perfection, whether you need one life or a hundred lives to reach your level of perfection.

  XVI – Devote your life, your soul, your very existence to the service of God. For only there will you find meaning in life.

  XVII – War is profane, defense is compulsory.

  XVIII – Death is the act of returning Home, it should be done with grace and dignity. You may preserve that dignity by refusing prolonged use of artificial life support systems. Let God’s will be done.

  XIX – We believe in a Mother God, Who is the co-creator to our all-loving Father God.

  XX – We believe that Our Lord was crucified but did not die on the cross and went on to live out His life in France with his mother and Mary Magdalene, his wife.

  XXI – We, the Gnostics, kept this knowledge hidden that Christ’s lineage existed for many years and the truth, long-buried is open to research.

  XXII – We absolutely reject the Book of Revelations and the Apocalypse.

  Gilla

 9. Hon lär väl inte få det så lätt nu om man utgår från hennes egen tro.Louwana Miller och vänner väntar väl på att få göra upp – om hur hon kunde ljuga henne rakt upp i ansiktet och säga att hennes dotter Amanda var död fasten hon inte var det.Och som hjälpte till att förkorta hennes liv när hoppet togs bort grymt och hårt av Browne.

  Undrar hur Browne orkade med sig själv?Men hon var väl störd på något vis.Därför hon inte kände att hon gjorde fel mot människor hon mötte i sitt liv.

  Gilla

  1. Ja, jag undrar vad Sylvia kommer att återfödas som. Jfr trossats nr XIV i hennes egen kyrka Novus Spiritus; se ovan.

   Kanske reinkarneras hon som en flatlus eller en fästing?

   Bara nu inte flatlössen och fästingarna blir förbannade på mig för att jag gissar/misstänker det…

   Gilla

 10. Det tror jag inte att hon väljer iom att dom tydligen kan välja det där själva.Har för mig att hon skrev någon gång att småkryp inte hamnar på ”andra sidan” när dom dör.Och då går det ju inte att reinkarnera om igen.

  Gilla

 11. @Angelica: Intressant! Du vet möjligen inte VAR Sylvia Browne drog gränsen och hur hon resonerade mer i detalj? Hon kanske uteslöt även växter från reinkarnationskretsloppet?

  Dock har jag hört att det finns svenska woowoos som, sannolikt på fullaste allvar, menar att man som människa även kan återfödas som en sten. Vilket väl rimligen i sin tur måste betyda, att även stenar har en själ. (Detta bör vi tänka på nästa gång vi är ute och promenerar och får lust att sparka på en sten som ligger på trottoaren. Det skulle kunna vara din egen morfar, farmor, mor eller far som du i så fall sparkar på.)

  Inom hinduismen tillåter reinkarnationssynsättet att man reinkarneras till exempelvis en ko.

  Woowoos här i västerlandet har, efter vad jag kan förstå, vanligen inga större problem med att se exempelvis en fågel (som kanske pickar på fönsterblecket och därvidlag väcker uppmärksamhet) som en avliden människas ande eller åtminstone som en budbärare åt denna avlidna persons ande.

  Gesus har nyligen skrivit om fjärilen som flög runt Ken Rings ansikte och som då, av en del woowoos (inklusive Ken Ring själv), uppfattades såsom varande en avliden vän till artisten, och att detta var denna avlidna väns sätt att tala om för Ken Ring, att han fortfarande lever, fast nu på ”Andra sidan”, dock med möjligheter att då och då besöka oss levande här nere på jordens yta.

  Alltså: Uppenbarligen möter det inga hinder, från woowoo-håll, att vi människor kan reinkarneras i fåglars eller fjärilars gestalt/form/kroppar. Så frågan är VAR någonstans gränsen går? Sylvia Browne påstående om att ”småkryp” inte ingår i reinkarnationscykeln skulle behöva preciseras. Exakt VAR går gränsen? Detta bör skyndsamt redas ut, och jag vädjar härmed till alla woowoos att berätta vad de har kommit fram till därvidlag.

  Tyvärr verkar James Van Praagh inte beröra denna frågeställning i sin bok om efterlivet, annars hade vi ju kunnat hitta svaret hos denne kunnige och välinitierade expert på efterlivet/afterlife.

  Gilla

 12. Nej,jag vet tyvärr inte var gränsen drogs.
  Browne ska ha levt femtiofyra liv (54) med det senaste inräknat.Helt otroligt.

  Det verkar knepigt att försöka förstå sig på det där med reinkarnation.Att få någon rätsida.Dom som håller på med det där verkar ju alla ha sin ”egen sanning” om hur det hela hänger i hop.

  Ska tänka på det där när jag går en kvällspromenad i kväll – att inte sparka på någon sten :)

  Gilla

 13. Ett litet komplement till Angelicas intressanta information om att Sylvia Browne inte ansåg, att ”småkryp” ingår i reinkarnationscykeln.

  Först vill jag informera lite om begreppet panpsykism; I svenska Wikipedia kan man läsa bland annat följande därom: Panpsykism är en lära som hävdar att allt är besjälat. Panpsykismen hävdar att allt i universum besitter en psykisk natur analog till människans, och att all materia innehåller en aspekt eller komponent av medvetande.

  HÄRAV följer alltså att även stenar måste vara besjälade (om det panpsykiska tankeparadigmet är sant). Eller, åtminstone, att det inte är orimligt att tänka sig, att även stenar ingår i den Kosmiska Intelligensens reinkarnationscykel.

  DÄREFTER vill jag tipsa om denna artikel: http://www.aeonmagazine.com/nature-and-cosmos/the-science-of-animal-consciousness/ .

  I den ytterst läsvärda artikeln beskrivs, lika seriöst som kunnigt, vilka likheter (och skillnader) det finns mellan en honungsbihjärna, en kackerlackshjärna och en människohjärna. Slutsatsen blir att vi nog gör klokt i att se även insekter som ägare/innehavare av en rudimentär form av medvetande (consciousness).

  Artikelförfattaren förfäktar för övrigt den intressanta åsikten, att den mänskliga formen av medvetande nog kan ses som en vidareutveckling av enklare djurarters stimulus-respons-reaktioner (= reflexmässiga reaktioner som äger rum utan att hjärnan, om nu en sådan finns, är inblandad).

  Man kan, lite förenklat, enligt detta synsätt se den evolutionsbiologiska utvecklingen så här:

  1) ”I begynnelsen” var det rena stimulus-responsreaktioner som gällde för djuren (vanligen encelliga djur). För sådana här ”reflexer” – typ att söka sig till ljus eller skugga, till vatten eller torra områden, till värme eller kyla etc – behövs ingen utvecklad hjärna. Det räcker med enkla ”neurologiska” reflexbågar av ungefär det slag vi kan se hos oss människor än i dag avseende de reflexer som vår kropp kan påverkas av (typ att ett lätt slag mot knäskålssenan får underbenet att röra sig framåt, så att en extension åstadkommes i knäleden).

  2) Nästa steg i den evolutionsbiologiska utvecklingen skulle man kunna kalla för sentiens (sentience). Detta stadium innebär en viss vidareutveckling av reflexreaktionsstadiet. Typ att om den encelliga amöban är nedkyld blir dess ”lust” att söka sig från skugga till soligt område förhöjd. I detta sentiensstadium börjar det följaktligen att bli behov av en, åtminstone rudimentär, hjärna som så att säga kan framkalla/processa/bearbeta den här ”lusten” att förflytta sig i rummet mot eller ifrån ett soligt område eller mot eller ifrån ett vattenrikt område osv.

  3) Nästa steg i den evolutionsbiologiska utvecklingen är awareness. Jag föreslår att den svenska översättningen blir ”en form av rudimentär uppmärksammande medvetenhet eller (nyvunnen) insikt”.

  I detta stadium är ”lusten” att flytta på sig i rummet i en viss riktning alltså ännu starkare än i sentiensfasen.

  För att uppnå steg 3 (= awareness) krävs definitivt en hjärna. Eftersom insekter de facto har en hjärna, uppfyller de absolut det som krävs i anatomiskt avseende för att kunna befinna sig på denna medvetandenivå.

  I artikeln kan vi läsa om honungsbin som när de har återvänt hem till bikupan börjar att utföra en dans för sina bikompisar, varvid dansens innehåll och utseende visar var någonstans i omgivningen det finns mat/nektar att hämta.

  Det måste poängteras, att den här (dans)kommunikationen går fram till publiken inne i bikupan. Honungsbiet dansar inte förgäves. (Detta är viktigt att ha klart för sig när jag längre ned avslutar detta inlägg med att placera in honungsbina på en andlig utvecklingsskala.)

  Liknande experiment har också gjorts med kackerlackor, varvid man har noterat, att EN kackerlacka ganska lätt kan få större delen av kackerlackegänget med sig, så att man avtågar i samlad trupp mot det hägrande målet.

  Jag har på annan plats här på GesusBloggen skrivit om fenomenet quorum sensing (se: http://en.wikipedia.org/wiki/Quorum_sensing ) a.k.a. QS.

  Mig förefaller det som att QS är hemmahörande i steg 1 och 2. Dvs steg 3 kan närmast ses som en vidareutveckling eller förfining av QS.

  4) Så har vi då det evolutionsbiologiska fjärde steget på vägen mot en alltmer sofistikerad form av ”jagkännedom”. Då talar vi om regelrätt medvetande/consciousness.

  Den här sortens ”jagkännedom” finns sannolikt hos alla däggdjur. Men det stannar inte därvid. Den finns definitivt även i fågelvärlden. Kanske även på fisk och reptilnivå. Tyvärr går artikeln i fråga inte närmare in på denna intressanta frågeställning.

  Vart jag vill komma är detta: Jag ifrågasätter starkt Sylvia Brownes påstående/synsätt, att ”småkryp” skulle ligga utanför reinkarnationscykeln (= inte vara delaktiga i densamma).

  Som jag ser det är det högst naturligt att tänka sig, att åtminstone djur som befinner sig i utvecklingsfas nr 3 (= awareness) bör ingå i reinkarnationscykeln, om man nu tror på fenomenet reinkarnation (det gör inte jag).

  Och omfattar man panpsykismen, blir det likaså naturligt att tänka sig, att även oorganiska objekt, som exempelvis stenar, bör ingå i reinkarnationscykeln.

  Jag anser följaktligen, att framför allt reinkarnationstroende woowoos bör stämma av sin reinkarnationstro mot senare års forskningsrön från hjärn- och medvetandeforskningens områden. Det är, enligt mig, hög tid att göra även ”småkrypen” delaktiga i den här reinkarnationscykeln. Ja, kanske rent av stenarna också.

  Till sist vill jag fästa folks uppmärksamhet på vad som står i en av kommentarerna till Aeon Magazine-artikeln om honungsbin och kackerlackor (se ovan).

  Där i en av kommentarerna listas sju andliga utvecklingssteg eller dito nivåer.

  De sju andliga utvecklingsnivåerna uppges vara som följer: 1) Intuition. 2) Större förståelse av hur saker och ting hänger ihop. 3) Kunskap om hur saker och ting hänger samman.. 4) Mod (att utforska och gå vidare). 5) Förmåga att samråda med andra i (en grupp) i syfte att öka kunskaperna och visheten. 6) Tillbedjan av och vördnad inför den Kosmiska intelligensen a.k.a. Gud. 7) Tillägnan/Tillägnelse av gudomlig/kosmisk visdom = bli ett med gudomen/den kosmiska intelligensen (Cosmic Mind).

  Den som skrev den här kommentaren slår dessutom fast, att insekter definitivt hör hemma på andlighetsnivå nr 4. Och, skriver han vidare: Efter att jag har läst denna artikel är jag inne på att åtminstone kackerlackor och honungsbin rent av aspirerar på andlighetsnivå nr 5.

  Ska man tro den där woowoo-personen som skrev denna kommentar om sju olika andlighetsnivåer, är skillnaden mellan människor och insekter alltså inte alls stor.

  Den stora skillnaden verkar vara att vi människor riktar tacksamhet mot den Kosmiska Intelligensen (eller Gud), vilket motsvarar steg/nivå nr 6 i vår andliga utveckling, medan insekterna sannolikt saknar gudsinsikt och därmed heller inte aspirerar på – eller har förmåga till – att nå gudomlig vishet (= steg/nivå nr 7 på andlighetsskalan).

  Jag tycker att man allvarligt bör begrunda vad denne woowoo skriver. Vem vill väl hädanefter, om hen är reinkarnationstroende, slå ihjäl en mygga som slagit sig ned på huden för att suga blod? Det kan faktiskt vara din egen döda mor eller far du i så fall har ihjäl.

  Vågar/Kan du leva med den ovissheten (att det faktiskt skulle kunna vara sant)? Jag hoppas att någon woowoo läser detta och sedan förklarar sitt ställningstagande för oss icke-reinkarnationstroende.

  Gilla

Kommentera gärna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.