Ewa Olsson – påstått medium

Kommer ni ihåg från förra inlägget om påstådda mediet Ewa Olsson, ”När någon kommunicerar med Ewa från andra sidan är det mer som en känsla och hon menar att det nästan känns som när någon gör tusen nålar på armen.”?

”Minsta motståndets lag”
Jag kör ju min ”Whos who” just nu för att jag inte hinner med riktigt för tillfället – men här med Ewa Olsson kom jag över en godbit som jag inte kunde motstå att göra en gammal hederlig video (ljudklipp) med störiga kommentarer på :-]

Påstådda mediet Ewa Olsson är med i Radio P4 Kristianstad (P4 igen!) ”Ewa är en länk till de döda” – där hon helt utan frågor får påstå att döda människor snackar med henne. Hon ”förstummar” programledaren med sitt dåliga ”fiske” efter en död far- mormor (som f.ö inte verkar stämma/träffa något vidare), ett standardspöke, och sen lite standardfloskler på det…

Woo-wooradion Radio P4
Hur mycket helt okritiskt woo-bedrägeri kan dom ha med utan att en enda gång jallfall lite ifrågasätta vad skojarna påstår. Och varför tar dom aldrig in t.ex en ”skeptiker” som får uttala sig om det – eller varför inte följa upp med ännu ett program med/om det..!

Kom ni ihåg?
”… är det mer som en känsla … som när någon gör tusen nålar på armen. Ändå så ”säger” och ”talar” spöket här i programmet klart och tydligt till Ewa hela tiden.

Så det är som det alltid är i denna skojarbranschen. Den påstådda döda människan kan säga och visa massor av grejer, men INTE just vem dom är/var. Just DET, det som alla dessa påstådda medium dessutom själv säger är deras VIKTIGASTE uppgift att göra, bevisa vem dom har kontakt med – DET kan dom ALDRIG!

Klippet
Det låter som att Ewa har gått i Anders Åkessons skola – får en känsla med det… ger mig… en ***känsla… en månad – födelsedag, osv, osv. Men som jag skrev tidigare kunde jag inte hitta någonstans att Ewa är certifierad av någon. Kan det vara så att hon är det, av Anders Åkesson, men efter att han blev avslöjad som den medvetna bedragaren han är, så har hon ”dragit in” den informationen kanske..?

Trots att Ewa påstår att hon får informationen som känslan från 1000 nålar, så säger Ewa hela tiden att spöket klart och tydligt ”säger” och ”talar om” massor av grejer, bl.a:

Ewa Olsson - påstått medium

”det finns foto när sitter i knä”
”du har lekt med hennes papiljotteer”
”Karin” – dvs spöket KAN säga nam!
”ingen smärta nu – mår bra nu”
”tufft på slutet – många var ledsna”
”fjäril vinga syns på Haga”
”Stockholmsresa”
”pratar om mycket till/i Stockholm”
+ ”ger”, ”maj månad”

MEN, som alltid INGET eget namn eller vem hon är/var!

Gesusfunderingar
Hur vet Ewa att huset som spöket visar är ”där hon/spöket bott”?

Varför kan spökena aldrig visa något som visar vem spöket är/var istället för som här t.ex, bara ett hus. Varför inte t.ex en adress, ett telefonnummer, ett körkort eller något – dom påstås ju kunna visa bilder/foto, siffror och bokstäver.

Samma sak med när spöket ”ger” Ewa månaden maj – Ewa ”vet” att det handlar om födelsedag eller när hon dog. Spöket kan alltså på något sätt förmedla att detta gäller födelsedag ELLER när hon dog – men BARA genom att BARA säga maj..! Istället för att då säga typ, jag dog i maj – spöket kan ju snacka utan problem. Säg inte att det inte är fånigt…

Men det är klart, det är väl OK odds för en träff på att bara kasta ur sig en månad så, en på sex/två på tolv (blir det det?) – och såklart kan det ju vridas till något annat som hände då, eller någon annan som fyller år då bara.

Och sen, hur känns en ”landsbyggdskänsla” – särskilt med/genom 1000 nålar..?

Det som hon absolut inte kunde veta?
Programledaren är ”stum”, av detta ”fantastiska” hon fått vara med om – att Ewa säger:

En dam, ett foto finns, en klänning, en stuga, papiljotter, en månad, ett namn, ingen smärta nu – mår bra nu, en sång/låt, en resa till Stockholm och ingen flytt – thats it!

Men programledaren säger faktiskt också att hon ska forska på detta, så det är inget som hon kopplar direkt till någon far- eller mormor.

Sen, om det stämde eller ej, vilket vi aldrig får veta om det gjorde – hade ju t.ex varit intressant i ett uppföljningsprogram med någon som vet hur bedrägeriet fungerar.

Min mormor?
Men jag kan väl säga som så, det passar bra in på min mormor också, förutom att jag kommer inte ihåg när jag hade den gula klänningen på mig bara ;-]

Jag har också fått många många tusen nålar i mina dagar – men aldrig har det känts som om mormor pratar om papiljotter och/eller Stockholmsresor..!

Följ Gesus på  Gesus på Facebook Gesus på Twitter Gesus på GooglePlus Gesus på Youtube Gesus på Vimeo Gesus på Dailymotion

5 reaktioner till “Ewa Olsson – påstått medium

 1. Tack, Herre Gesus, för ännu ett intressant blogginlägg!

  Här följer nu några tankar från mig, vilka din text genererar.

  Det emotionella och intuitiva IBS 1-tänkandet är som regel ett icke-verbalt bildtänkande. Dvs mediumets kontakt med sina omedvetna/icke-medvetna delar av hjärnan sker utan verbal inblandning. (Det hänger i sin tur samman med att IBS 1 i princip är barnets sätt att tänka och resonera, dvs fokus placerat på magiska och religiösa förklaringar till det som sker i vår fysiska omvärld/närmiljö. Härav följer också att vissa människor, av olika skäl, uppenbarligen inte klarar av att uppgradera till IBS 2, när deras verbala intelligens börjar att mogna fram. Eller så vill de inte göra denna uppgradering utan tycker att IBS 1 räcker fuller väl för deras krav och önskemål.

  Man kan jämföra IBS 1 med våra drömmar i många avseenden. Drömmarna är nära besläktade med IBS 1-tänkande. De kan närmast liknas vid långfilmer, vars ljud saknas och vars textmaskin har lagt av. Icke desto mindre kan – det vet vi nog alla – drömmens/filmens dialoger trots det överföras från de i filmen/drömmen medverkande rollfigurerna till drömmaren/mediumet.

  Hur kan då detta vara möjligt? Den absolut vanligaste förklaringen är, att överföringen av information sker på så kallat telepatisk väg. Telepati och telepatisk kontakt/kommunikation anses vara en sorts paranormal eller rent av övernaturlig/supernatural kommunikationform, vilken alltså i princip alla i woowoo- och New Age-rörelserna brukar dra till med, när de ombeds förklara hur kommunikationsöverföring från andeväsen i andevärlden till människor/medium, vilka fortfarande vandrar runt i den jordiska jämmerdalen, går till. Men bara för att den förklaringen är enormt spridd i woowoo- och New Age-kretsar, betyder inte det att den är korrekt. Fast tyvärr innebär IBS 1-tänkande, att en åsikt, som framförs av många personer, vilka du känner förtroende för och/eller betraktar som dina vänner, måste vara sann/korrekt.

  Här bör infogas att påståenden om telepatisk kommunikation saknar vetenskaplig evidens helt och hållet. Det mesta tyder på att telepati är som homeopati, dvs ren inbillning, fullskalig tankebullskit.

  För oss IBS 2-tänkare är det rimligt att i stället betrakta telepati som en sorts efterhandskonstruktion gjord av IBS 1-systemets användare/tänkare i syfte att motivera och förklara informationsöverföringen från andevärldens olika andeväsen (på ”Andra sidan”) till oss (jorde)människor som finns kvar här på jorden i den fysiska verkligheten

  Det är dock lätt att hålla med om att förklaringen, att det är telepati som fixar kommunikationen mellan andeväsen och medium/drömmare, låter intressant. Dock är telepatihypotesen full av logiska tankefel och har sålunda extremt svårt att klara sig ”helskinnad” igenom diverse rationalitetsanalyser och kritiska rimlighetsbedömningar utförda på en hjärnas IBS 2-nivå.

  Fast för personer som likt woowoos huvudsakligen använder sig av det icke-verbala IBS 1-tankesystemet är/blir/förblir IBS 2-baserade saker/invändningar tyvärr betraktade såsom irrelevanta och ovidkommande Att det förhåller sig på det viset är i sin tur, band annat, ett resultat av den så kallade Dunning-Kruger-effekten (DKE). I korthet innebär DKE, att den som undviker eller på annat vis är oförmögen att göra rimlighetsbedömningar med hjälp av det logiska och logiskt analyserande IBS 2-systemet i hjärnan har svårt att inse hur korkade, inkonsekventa, inkonsistenta och ologiska de egna förda IBS 1-resonemangen är.

  Ett bra exempel härpå är det synsätt som IBS 1-tänkandet brukar frossa i. Nämligen att anekdotiska bevis och subjektiva sanningar – typ att det som känns bra för IBS-1-individen måste vara sant, dvs att den Kosmiska Intelligensen har sett till så att det som känns bra också är sant, ty annars skulle det inte kännas bra. Jfr också vanliga hjärnprimerande talesätt/deviser av typen ”Sanningen ska göra oss fria”. Visst låter det klatschigt med en sådan maxim, men i själva verket är den sortens påstående rena rama önsketänkandet och visar sig vid närmare granskning vara fullt av bullskit. Fast vid DKE är man så att säga blind för den här sortens bullskittänk.

  Ett medium kan på sätt och vis jämföras med en person som drömmer. Jfr termer som dagdrömmare och (falla i) trans. Både dagdrömmare och personer som har lätt att falla i trans för att därigenom ändra medvetandetillstånd är starkt överrepresenterade vad gäller personlighetsegenskapen absorption(sförmåga).

  Vad innebär då absorption? Tja, lite förenklat skulle man kunna säga, att det innebär förmåga att falla i trans (såväl externt som internt inducerad trans). Vanligen också att denna förmåga är starkare än hos vanligt folk. Jfr hur en del poersoner är mer lätthypnotiserade än andra.

  Tillbaka nu till mitt huvudspår, dvs telepati och telepatisk förmåga. Vid telepati överförs INTE ord och meningar. Telepati är en alternativ kommunikationsform, som INTE använder sig av ord och meningar i informationsöverföringen. Alltså: Telepati är ett alternativ till verbal kommunikationsöverfölring.

  Härav följer att den som hävdar att hen erhåller information från andevärlden på ”Andra sidan” i form av hela ord och meningar har antingen missförstått vad den gängse definitionen av telepati är – eller så ljuger/bluffar/önsketänker vederbörande.

  Än en gång: Telepati innebär alltså överföring av bildsatta meddelanden/upplysningar/information från individ X till individ Y. Ja, man kan förstås enligt de telepatitroende ha telepatisk kontakt även med djur och rent av med växter, låt vara att växttelepatiker är mycket sällsynta. Men djurtelepatiker finns det gott om i woowoo-världen. Googla gärna på termen ”djurhealing”, och du ska finna att du får närmare 4.000 träffar. Motsvarande engelska term, animal healing, ger – hör och häpna – drygt 81 MILJONER träffar.

  Vad medium gör – sysslar med – är att de försöker transformera sina telepatiskt erhållna bilder till ord och meningar. Och det vet väl alla, hoppas jag, hur svårt det är att erhålla konsensus vad gäller hur innehållet i en bild – eller en dröm – ska tolkas och förklaras. Dvs person A tolkar bilden/drömmen på sitt vis, individ B på sitt sätt osv. Det är ytterst sällsynt att det råder konsensus bland bild- och drömuttolkare om vad en bild/dröm – läs: ett bildmeddelande – egentligen vill säga oss.

  Därför bör, ja rent av måste, all transformation/omvandling av ett budskap från bildmeddelande till verbalt meddelande tas med en rejäl nypa salt.

  Denna arbetshypotes som jag nu lägger fram är för övrigt väldigt enkel att testa vetenskapligt. Man gör bara så här. Låt en och samma kund vända sig till, säg, fem olika medium, vilka sitter i var sitt rum och väntar på att kunden/frågeställaren (som också sitter i ett rum, osynlig för de fem mediumen) ska kontakta dem. Och, mycket viktigt i sammanhanget, se till så att de fem mediumen inte kan kommunicera med varandra. medan experimentet pågår. De får alltså inte prata ihop sig.

  Jag är helt övertygad om att kunden/frågeställaren då kommer att erhålla fem olika svar. Visst kan det finnas vissa smärre likheter i de fem olika svaren, men bara på en generell nivå (= generalistisk nivå = allmänna floskeluttalande såsom ”Ibland mår du bra, och ibland mindre bra” eller ””Jag på Andra sidan har det bra, så oroa dig inte” eller ”Jag saknar dig enormt”). Men på detaljnivå (= detaljistisk nivå) kommer informationen att vara motsägelsefull på massor av vis.

  Den här enkla metoden av avslöja lögner, bluff och allmän bullskit tillämpas för övrigt ibland av tv-programet Uppdrag Granskning. Ni minns kanske när två kvinnor uppsökte olika imamer och klagade exempelvis över att deras make misshandlade dem. På detaljnivå lämnades det från imamhåll mycket motstridiga förslag till hur problemet skulle hanteras/tacklas/lösas.

  Några avslutande ord om telepatisk kommunikation. Eventuella verbala tolkningar av dialogen i en dröm (läs: ett bildsatt budskap = IBS 1:s kommunikationsform) som man drömmer under sömnens REM-fas och där olika drömfigurer agerar/medverkar och till synes diskuterar med varandra är högst subjektiva. Drömfigurerna talar förstås inte på riktigt med varandra, ty i så fall borde den sovande/drömmande personen vakna, bli väckt, av ”oljudet”.

  Icke desto mindre kan drömmaren trots det hänga med i drömfigurernas eventuella (stumfilmsliknande) dialog. Allt detta utgör sålunda en stark indikation på att det rör sig om rena hörselhallucinationer. Dvs det som drömfigurerna i en dröm eventuellt diskuterar sinsemellan. når inte den drömmande hjärnans hörselcentrum i form av ett sensoriskt informations- eller signalinflöde – men kan alltså trots det förstås/uppfattas av drömmaren. Vilket är den typiska definitionen på en akustisk hallucination. Dvs att hörselcentra aktiveras utan att någon utifrån kommande (externt genererad) sensorisk information har anlänt till hjärnan via öronen och hörselnerven.

  Den enklaste och bästa förklaringen härtill måste helt enkelt vara, att vissa människor är så kallade rösthallucinerare. Googla gärna på ”rösthörare” eller ”(att) höra röster”. Här är för övrigt en bra ingångsartikel till fenomenet rösthörning/rösthallucinationer: http://fof.se/tidning/2007/6/besvarliga-roster-ar-nyttiga-ibland

  Om man accepterar synsätten a) att telepati från andevärlden till vår jordiska fysiska värld är bullskittänk samt b) att vissa människor (ca 2-10 procent av oss) är rösthallucinerare, blir det hur lätt som helst att förstå/fatta varför andarna inte kan bidraga med mer än någon enstaka bokstav i sitt eget namn. Jfr talesättet att det är omöjligt att lugga en flintskallig.

  PS Här följer nu avslutningsvis två citerade textstycken hämtade från Gesus’ blogginlägg om mediumet Ewa Olsson här ovan. Gesus skriver:

  1) Kom ni ihåg? ”… det [är] mer som en känsla … som när någon gör tusen nålar på armen” [,förklarar Ewa Olsson]. Ändå så ”säger” och ”talar” spöket här i programmet klart och tydligt till Ewa hela tiden.

  2) Så det är som det alltid är i denna skojarbranschen. Den påstådda döda människan kan säga och visa massor av grejer, men INTE just vem dom är/var. Just DET, det som alla dessa påstådda medium dessutom själv säger är deras VIKTIGASTE uppgift att göra, bevisa vem dom har kontakt med – DET kan dom ALDRIG!

  MIN TOLKNING: Ewa Olssons eget vittnesbörd (se det citerade textstycket nr 1 här ovan) tycker jag indikerar att hon då och då råkar ut för så kallade TLTs (= Temporal Lobe Transients), alltså hjärnvolymmässigt små epileptiska anfall på subliminal (= icke-medveten) nivå. Detta i kombination med att hon eventuellt – sannolikt? – också är rösthallucinerare kan förklara hennes så kallade medialitet.

  Alternativt bluffar hon, kanske för att hon genom att marknadsföra sig som en person med medial begåvning/talang anser sig kunna tjäna pengar på sin ”hobby”.

  Det sistnämnda alternativet vill jag dock helst inte tro på. Fast samtidigt är jag förstås medveten om att denna åsikt/”slutsats” hämtar sin näring från rent önsketänkande (av IBS 1-tänkandetyp) från min sida. Ty det är väl allom bekant att woowoo- och New Age-sektorn är proppfull av bluffande och bedrägliga utövare. Sorgligt nog.

  Gilla

 2. Tilläggas kan att programledaren som får hör ”en sång/en låt, en stockholmsresa och det här ljudet (varvid Ewa applåderar)” är Helene Persson, välkänd dansbandssångerska, fortfarande aktiv.

  Gilla

 3. Apropå Lars Magnussons kommentar här ovan: Jag tycker det är fel att public service-riksradions P4 ska bjuda sina lyssnare på mer eller mindre okritiskt woowoo-bullskittänk. (Helene Persson har alltså sadlat om från dansbandssångerska till programledare i Radio P4 i Kristianstad; se: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=3362 ).

  Att helt okritiskt göra program med woowoo-istiskt bullskitinnehåll är ännu vanligare i USA. Denna farliga primering/priming/”hjärntvätt” av amerikanska radiolyssnare och tv-tittare torde ligga bakom den Slender Man-hajp som just nu genomsyrar det stora landet i väster.

  Slender Man kan enklast beskrivas som ett påhittat internetspöke. Icke desto mindre finns det IBS 1-tänkande personer som tar detta med Slender Man på fullaste allvar.

  För att kunna göra det måste man rimligen ha fått sin hjärna primerad/primed till att bejaka och tro på traditionellt woowoo-istiskt bullskittänk

  Här är för övrigt en bra artikel om Slender Man-hysterin i USA: http://www.jasoncolavito.com/blog/slender-man-stabber-wanted-to-kill-friend-to-prove-skeptics-wrong-about-the-supernatural .

  Artikelns rubrik talar för sig själv: ”Slender Man” Stabber Wanted to Kill Friend to ”Prove Skeptics Wrong” about the Supernatural. Alltså (ungefär): Flicka som knivhögg sin väninna till döds drevs av en önskan att med detta knivmord försöka bevisa för skeptiker att Slender Man finns på riktigt.

  Den sortens befängda och bisarra resonemang i woowoo-världen/wowoo-kretsar är tyvärr inte alls ovanligt. Bland IBS 1-tänkande woowoos finns det, som synes, dessutom inte sällan en form av besatthet (obsession) att fejka – hitta på – bevis som förhoppningsvis ska styrka existensen av en övernaturlig andeväsenvärld som existerar parallellt med vår vanliga fyrdimensionella fysiska värld, som vi alla känner till.

  Detta korkade sätt att resonera (att nu ska vi ta och fabricera olika bevis som indikerar att skeptikernas förklaringar är felaktiga) kan närmast ses som en variant av Dunning-Kruger-effekten (= man resonerar så inskränkt och korkat, att man är oförmögen att ta till sig motargument, dvs att inse hur korkat det egna resonemanget egentligen är).

  Den här effekten går tyvärr lätt att inducera/manifestera hos barn och individer – läs woowoos – som har fastnat i så kallat IBS 1-tänkande. Typiskt för den sortens naiva, aningslösa, magiska och/eller (pseudo)religiösa bullskittänk är, att man inte behöver ta minsta hänsyn till logik, till rationella och logiska resonemang eller till att bry sig om att genomföra rimlighetsanalyser av de mer eller mindre bisarra/korkade slutsatser man landar i. Allt detta kräver som bekant att man har låtit ens hjärna uppgradera till IBS 2-tänkande. Något som inte sker hos inbitna woowoos.

  Det är för övrigt därför som man för några år sedan kunde läsa om en bankrånare, som fått för sig, kanske för att någon woowoo i deras vänkrets hade berättat det för dem, att om man tar och tejpar fast några belövade trädgrenar på/över huvudet samt på axlarna, så blir man osynlig för bankpersonalen och bankens övervakningskamera. En bild på denne bankrånare kan beskådas här: http://www.mandatory.com/2013/03/01/the-10-worst-bank-robbery-plans/7 .

  Ja, så kan det alltså gå, om man umgås för mycket med andra (vuxna) IBS 1-tänkare. Just därför tycker jag att Gesus gör en mycket god gärning, när han kontaktar olika P4-radiostationer och ber deras chefer att fundera lite över lämpligheten i att okritiskt sprida woowoo-aktig tanke- och fenomendynga. Public service borde inte okritiskt släppa fram woowoo-istiskt bullskittänkande i sina program. Det kan räcka fuller väl med att Aftonbladet ägnar sig åt denna dynga genom att återkommande guruförklara sin medarbetare Terry Evans. Något som för övrigt har fått mig att sluta köpa den blaskan.

  Gilla

 4. HAHAHA.. Jag har varit hos Ewa!
  Hon drog det med sitta i knät, pappiljotter och Stockholmsresa för mig också.
  Exakt samma!! 😂😂😂

  Gillad av 1 person

 5. Tack, Frida, för din kommentar! Precis vad man kunde förvänta sig av ett påstått medium.

  Det enda som förvånar mig lite är, att Ewa Olsson inte drog till med någon anderebus.

  Inte kan det väl vara så, att mediumet Elisabeth Lannge har ett avtal med spökena på Andra sidan om att enbart hon har rätt att använda sig av anderebusar här nere i den jordiska jämmerdalen?

  Får jag tillägna dig, Frida, denna rebus: 3-vlig + relativt pronomen på tre bokstäver + årets tredje månad minus S.

  Gilla

Kommentera gärna

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.