Etikettarkiv: intet annat tecken

Tre dagar och tre nätter

Jesus, bibelns gud Jahves son, sa vid ett av de samtal han hade med lärjungarna angående sin död – att det enda tecken som skulle ges som bevis för att han verkligen var Messias, var den tidsrymd under vilken han skulle ligga död och begravd!

Matteus 12:39-40
Men han svarade och sade till dem: ”Ett ont och trolöst släkte är detta! Det åstundar ett tecken, men intet annat tecken skall givas det än profeten Jonas’ tecken.”

”Ty likasom Jonas tre dagar och tre nätter var i den stora fiskens buk, så skall ock Människosonen tre dagar och tre nätter vara i jordens sköte.”

Mark 8:31
”Sedan begynte han undervisa dem om att Människosonen måste lida mycket, …, och att han skulle bliva dödad, men att han tre dagar därefter skulle uppstå igen.”

Tre dagar och tre nätter

Falsk matematik
(eller religiös logik?)

”Tre dagar och tre nätter”, ”efter tre dagar”. Tre dygn, 72 timmar, är ju lika med långfredag eftermiddag till måndag eftermiddag/kväll.

Hur kan man klämma in tre dagar och tre nätter mellan fredag eftermiddag/kväll och söndag morgon?

I min bok blir det två nätter och en dag, typ 32 timmar om vi säger att eftermiddag är kl 3, och morgon kl 9.

Och glöm inte – det var det enda tecknet, ”intet annat tecken skall givas”, Matteus 12:39..!

Följ Gesus på  Gesus på Facebook Gesus på Twitter Gesus på GooglePlus Gesus på Youtube Gesus på Vimeo Gesus på Dailymotion