Etikettarkiv: Jesus

Tre och ett halvt år

Är det inte lite slöseri med tid och resurser att låta Jesus bara ”jobba” så lite tid av sin tid på jorden?

Den allsmäktige och allvetande, numera också den ”intellegenta designern”, hur tänkte han här!

Han skapade universum och allt levande (från noll) och t.ex Adam (och Eva) från lera till ”färdig/a” människa/or direkt. Varför lät han Jesus gå den långa onödiga vägen med att avlas som människa då.

Och på detta leva i trettio år INNAN han började predika och allt vad han nu ska ha gjort, (”sin offentliga verksamhet”) i endast TRE och ett halvt ÅR? Kunde han inte valt ngt enklare, snabbare och mer övertygande..?

Han misslyckades ju också ganska rejält, inte många judar (hans eget utvalda folk) trodde och fortfarande tror inte att det var messias. Bättre kan man väl begära av en allsmäktig och allvetande (vilket då innebär att han redan visste att det skulle gå h-e med hela Jesusgrejjen) gud.

Ideen var väl inte heller att starta en ny religion med Jesus i huvudrollen, gud hade ju redan ett utvalt folk, judarna. Detta/kristendomen innebar ju att judarna (guds folk) blev/är förföljda med mera istället…

Har också för mig att messias skulle komma till judarna och bli kung över Israel, blev inte riktigt så heller va!

Tre dagar och tre nätter

Jesus, bibelns gud Jahves son, sa vid ett av de samtal han hade med lärjungarna angående sin död – att det enda tecken som skulle ges som bevis för att han verkligen var Messias, var den tidsrymd under vilken han skulle ligga död och begravd!

Matteus 12:39-40
Men han svarade och sade till dem: ”Ett ont och trolöst släkte är detta! Det åstundar ett tecken, men intet annat tecken skall givas det än profeten Jonas’ tecken.”

”Ty likasom Jonas tre dagar och tre nätter var i den stora fiskens buk, så skall ock Människosonen tre dagar och tre nätter vara i jordens sköte.”

Mark 8:31
”Sedan begynte han undervisa dem om att Människosonen måste lida mycket, …, och att han skulle bliva dödad, men att han tre dagar därefter skulle uppstå igen.”

Tre dagar och tre nätter

Falsk matematik
(eller religiös logik?)

”Tre dagar och tre nätter”, ”efter tre dagar”. Tre dygn, 72 timmar, är ju lika med långfredag eftermiddag till måndag eftermiddag/kväll.

Hur kan man klämma in tre dagar och tre nätter mellan fredag eftermiddag/kväll och söndag morgon?

I min bok blir det två nätter och en dag, typ 32 timmar om vi säger att eftermiddag är kl 3, och morgon kl 9.

Och glöm inte – det var det enda tecknet, ”intet annat tecken skall givas”, Matteus 12:39..!

Följ Gesus på  Gesus på Facebook Gesus på Twitter Gesus på GooglePlus Gesus på Youtube Gesus på Vimeo Gesus på Dailymotion

Gud/Jesus – Davids son

Jesus, som genom sin härkomst är (ska/skulle vara) av kung Davids släkt. Evangelierna förklarar att Jesus genom sitt släktband till David är Israels rättmätige kung. Ganska fränt också, för Jesus är ju självaste gud själv (och den helige ande också), att ha gud som kung..!

Men hur är det med det egentligen, son? Jesus var ju enligt ”skriften” ett adopterat barnbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarn…

Gud sade till David
När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, skall jag efter dig upphöja den son som skall utgå ur ditt liv, och jag skall befästa hans konungadöme”. 2 Sam 7:12

I vanlig ordning går det inte så fort för gud när han ska skicka folk (dom väntar väl fortfarande på Jesus snara återkomst…). Han/det säger, ”när din tid är ute och du vilar hos dina fäder”, som jag ser det är det väl när han (David) är död. Men det är ju 27-28 släktled mellan Josef och David, det blir väl några år.

Josef var inte far till Jesus.
En snabb släktforskning finns här i Matteusevangeliet.

Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla”. Mat 1:1 – Länk!

Taskigt också för Josef att vara släkt med kungen, ställa upp på allt detta med adoption osv, och ändå behöva jobba som snickare.

+
Jesus/gud blev ju aldrig heller någon kung i något konungadöme? Kungariket Israel föll redan runt 700 år före vår tid och det har väl inte gått så bra för dom sen dess.

Och om nu Israels kungarike föll år 722-725 före vår tid, då gör det väl att det är minst 700 år mellan David och Josef f.ö! Jag tänker på ”när din tid är ute och du vilar hos dina fäder”.

Spökfrågor

Hur funkar det här med att kontakta spöken. Finns det några ”gränser”, typ plats/land, språk, tid med mera?

Det verkar vara mest spöken från 1700 – 1800 talet och från samma land/plats i programmen som dom snackar med döda i.

Kan man inte t.ex ta kontakt med Elvis, Jesus, Hitler, Stalin eller några andra lite mer spännande personer? Kanske Olof Palme och höra med honom vem som sköt honom…

Ibland ser man att dom ”för/hjälper över” spöket till ”ljuset” går det då sen inte att ta kontakt med just det spöket igen?