Etikettarkiv: mördare

Du skall inte mörda, eller?

2 Mos 20:13. Du skall icke dräpa!

Håll i hatten…

Och Kain talade med sin broder Abel; och när de voro ute på marken, överföll Kain sin broder Abel och dräpte honom. 1 Mos. 4:8.

dräpte herren allt förstfött i Egyptens land, det förstfödda såväl ibland människor som ibland boskap. ** 2 Mos. 13:15.

Och de gingo till strids emot Midjan, såsom herren hade bjudit Mose, och dräpte allt mankön. 4 Mos. 31:7.

** lät herren stora stenar falla över dem från himmelen, ** så att de blevo dödade, de som dödades genom hagelstenarna voro till och med flera än de som Israels barn dräpte med svärd. Jos. 10:11.

På Davids befallning dräpte hans män dem sedan och höggo av deras händer och fötter och hängde upp dem vid dammen i Hebron. 2 Sam. 4:12.

** David dräpte av araméerna manskapet på sju hundra vagnar, så ock fyrtio tusen ryttare deras härhövitsman Sobak slog han ock där till döds. 2 Sam. 10:18.

Därjämte dräpte Ismael alla de judar som voro hos Gedalja i Mispa, så ock alla de kaldeer som funnos där, och som tillhörde krigsfolket. Jer. 41:3.

Men Elia svarade och sade till underhövitsmannen: ”Om jag är en gudsman, så komme eld ned från himmelen och förtäre dig och dina femtio.” Då kom eld ned från himmelen och förtärde honom och hans femtio. 2 Kun 1:10.

Och den gamle gode Moses, såklart:

då vände han sig åt alla sidor, och när han såg att ingen annan människa fanns där, slog han ihjäl egyptiern och gömde honom i sanden. 2 Mos 2:12.

o.s.v med flera, med flera, med fl…

Onan – wtf?

När Onans äldre bror Er dog (dödad av gud, för att han misshagat honom), anmodade Juda Onan att göra sin svågerplikt mot Ers änka, Tamar, och skaffa avkomma åt den döde brodern.

Onan insåg dock att barnet inte skulle räknas som hans och var gång han låg med sin brors hustru lät han sin säd spillas på marken. För detta blev han dödad av gud

Man undrar hur gud dödade Onan, och var det inte att ta i lite väl..?

Världens första mördare

Man kan ju tycka att gud inte gjorde så bra jobb när han skapade människan, när den tredje människan på jorden blev en mördare… 25% av jordens befolkning då.

Man kan ju ta det ett steg bak också. Dom två enda människorna som skapades gjorde precis tvärtom vad dom skulle, och så fortsatte det…

Följ Gesus på  Gesus på Facebook Gesus på Twitter Gesus på GooglePlus Gesus på Youtube Gesus på Vimeo Gesus på Dailymotion