Etikettarkiv: mose

Du skall inte mörda, eller?

2 Mos 20:13. Du skall icke dräpa!

Håll i hatten…

Och Kain talade med sin broder Abel; och när de voro ute på marken, överföll Kain sin broder Abel och dräpte honom. 1 Mos. 4:8.

dräpte herren allt förstfött i Egyptens land, det förstfödda såväl ibland människor som ibland boskap. ** 2 Mos. 13:15.

Och de gingo till strids emot Midjan, såsom herren hade bjudit Mose, och dräpte allt mankön. 4 Mos. 31:7.

** lät herren stora stenar falla över dem från himmelen, ** så att de blevo dödade, de som dödades genom hagelstenarna voro till och med flera än de som Israels barn dräpte med svärd. Jos. 10:11.

På Davids befallning dräpte hans män dem sedan och höggo av deras händer och fötter och hängde upp dem vid dammen i Hebron. 2 Sam. 4:12.

** David dräpte av araméerna manskapet på sju hundra vagnar, så ock fyrtio tusen ryttare deras härhövitsman Sobak slog han ock där till döds. 2 Sam. 10:18.

Därjämte dräpte Ismael alla de judar som voro hos Gedalja i Mispa, så ock alla de kaldeer som funnos där, och som tillhörde krigsfolket. Jer. 41:3.

Men Elia svarade och sade till underhövitsmannen: ”Om jag är en gudsman, så komme eld ned från himmelen och förtäre dig och dina femtio.” Då kom eld ned från himmelen och förtärde honom och hans femtio. 2 Kun 1:10.

Och den gamle gode Moses, såklart:

då vände han sig åt alla sidor, och när han såg att ingen annan människa fanns där, slog han ihjäl egyptiern och gömde honom i sanden. 2 Mos 2:12.

o.s.v med flera, med flera, med fl…