Etikettarkiv: bibeln

Bibeln och Stenåldern

Var är Ergasterna och Neandertalarna med flera, med flera, och t.ex ”hela stenåldern” i bibeln – var och hur passar det in i den historien?

Adam och Evas första barn Kain och Abel blev ju jordbrukare (åkerman) och boskapsskötare (fåraherde) direkt.

Hur funkar det med alla grottmänniskor och deras stenverktyg med mera som man hittat? Vem/vilka har skapat och använt dem/det? Jag funderar också på vilken sorts verktyg Kain och Abel hade till sina ”arbeten”?

Kunde människor tala (med språk) med varandra på t.ex stenåldern? Det måste dom ju kunnat med tanke på att dom första människorna på jorden kunde tala med varandra direkt… och då menar jag kommunicera ordentligt, typ: (det första som sades till människan f.ö)

Och herren gud bjöd mannen och sade, Av alla andra träd i lustgården må du fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont skall du icke äta, ty när du äter därav, skall du döden dö. (1 Mos 2:16-17)

Här vet alltså Adam redan vad död/döden är, trots att INGEN har dött förr. Han har väl inte fått någon sorts utbildning eller skolning heller?

Vad gjorde förresten Adam och Eva hela dagarna, gled dom bara runt, i 930 år? När dog Eva förresten?

Följ Gesus på  Gesus på Facebook Gesus på Twitter Gesus på GooglePlus Gesus på Youtube Gesus på Vimeo Gesus på Dailymotion

Två ljuskällor?

Menar bibeln att gud skapade två (2) ljuskällor?

1 Mos 1:16
”Gud gjorde de två stora ljusen, det större ljuset till att råda över dagen, och det mindre ljuset till att råda över natten, så ock stjärnorna.”

Jag kan inte förstå det annat än att månen (det mindre ljuset) här också är en egenlysande himmlakropp..!

1 Mos 1:17 – 18
”Och Gud satte dem på himmelens fäste till att lysa över jorden, och till att råda över dagen och över natten.”

Följ Gesus på  Gesus på Facebook Gesus på Twitter Gesus på GooglePlus Gesus på Youtube Gesus på Vimeo Gesus på Dailymotion

Gud/Jesus – Davids son

Jesus, som genom sin härkomst är (ska/skulle vara) av kung Davids släkt. Evangelierna förklarar att Jesus genom sitt släktband till David är Israels rättmätige kung. Ganska fränt också, för Jesus är ju självaste gud själv (och den helige ande också), att ha gud som kung..!

Men hur är det med det egentligen, son? Jesus var ju enligt ”skriften” ett adopterat barnbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarnsbarn…

Gud sade till David
När din tid är ute och du vilar hos dina fäder, skall jag efter dig upphöja den son som skall utgå ur ditt liv, och jag skall befästa hans konungadöme”. 2 Sam 7:12

I vanlig ordning går det inte så fort för gud när han ska skicka folk (dom väntar väl fortfarande på Jesus snara återkomst…). Han/det säger, ”när din tid är ute och du vilar hos dina fäder”, som jag ser det är det väl när han (David) är död. Men det är ju 27-28 släktled mellan Josef och David, det blir väl några år.

Josef var inte far till Jesus.
En snabb släktforskning finns här i Matteusevangeliet.

Detta är Jesu Kristi, Davids sons, Abrahams sons, släkttavla”. Mat 1:1 – Länk!

Taskigt också för Josef att vara släkt med kungen, ställa upp på allt detta med adoption osv, och ändå behöva jobba som snickare.

+
Jesus/gud blev ju aldrig heller någon kung i något konungadöme? Kungariket Israel föll redan runt 700 år före vår tid och det har väl inte gått så bra för dom sen dess.

Och om nu Israels kungarike föll år 722-725 före vår tid, då gör det väl att det är minst 700 år mellan David och Josef f.ö! Jag tänker på ”när din tid är ute och du vilar hos dina fäder”.

Du skall inte mörda, eller?

2 Mos 20:13. Du skall icke dräpa!

Håll i hatten…

Och Kain talade med sin broder Abel; och när de voro ute på marken, överföll Kain sin broder Abel och dräpte honom. 1 Mos. 4:8.

dräpte herren allt förstfött i Egyptens land, det förstfödda såväl ibland människor som ibland boskap. ** 2 Mos. 13:15.

Och de gingo till strids emot Midjan, såsom herren hade bjudit Mose, och dräpte allt mankön. 4 Mos. 31:7.

** lät herren stora stenar falla över dem från himmelen, ** så att de blevo dödade, de som dödades genom hagelstenarna voro till och med flera än de som Israels barn dräpte med svärd. Jos. 10:11.

På Davids befallning dräpte hans män dem sedan och höggo av deras händer och fötter och hängde upp dem vid dammen i Hebron. 2 Sam. 4:12.

** David dräpte av araméerna manskapet på sju hundra vagnar, så ock fyrtio tusen ryttare deras härhövitsman Sobak slog han ock där till döds. 2 Sam. 10:18.

Därjämte dräpte Ismael alla de judar som voro hos Gedalja i Mispa, så ock alla de kaldeer som funnos där, och som tillhörde krigsfolket. Jer. 41:3.

Men Elia svarade och sade till underhövitsmannen: ”Om jag är en gudsman, så komme eld ned från himmelen och förtäre dig och dina femtio.” Då kom eld ned från himmelen och förtärde honom och hans femtio. 2 Kun 1:10.

Och den gamle gode Moses, såklart:

då vände han sig åt alla sidor, och när han såg att ingen annan människa fanns där, slog han ihjäl egyptiern och gömde honom i sanden. 2 Mos 2:12.

o.s.v med flera, med flera, med fl…

Ehhh hur var det nu..?

eva o adamAdam, Eva ”och människan”.

Först skapade han människan som man och kvinna, men sen fanns det ingen människa ändå (?).

Sen skapade han människan igen, fast denna gång levande, och satte människan i lustgården.

Jaha, sen satte han mannen i lustgården (igen?), och där var mannen tydligen ensam (trots att han hade satt människan där tidigare) och behövde hjälp så han byggde en kvinna till honom…

[Dana = skapa, forma]

1 mos 1:27 – (femte dagen) Och gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem.

1 mos 2:5 – (åttonde dagen?) … och ingen människa fanns, som kunde bruka jorden.

1 mos 2:7 – Och herren gud danade människan av stoft från jorden och inblåste livsande i hennes näsa, och så blev människan en levande varelse.

1 mos 2:8 – Och herren gud planterade en lustgård i Eden österut och satte däri människan som han hade danat.

1 mos 2:15 – Så tog nu herren gud mannen och satte honom i Edens lustgård, till att bruka och bevara den.

1 mos 2:18 – Och herren gud sade: ”Det är icke gott att mannen är allena. Jag vill göra åt honom en hjälp, en sådan som honom höves.”

1 mos 2:22 – Och herren gud byggde en kvinna av revbenet som han hade tagit av mannen, och förde henne fram till mannen.

Ja, ehhh hur var det nu..?

Följ Gesus på  Gesus på Facebook Gesus på Twitter Gesus på GooglePlus Gesus på Youtube Gesus på Vimeo Gesus på Dailymotion

Adams mamma

Tja vem var det? Hans ”fader” kan man väl säga var gud, men hade han en moder? (och om gud skulle vara kvinna, är det bara att vända på det(tveksamt med kvinnlig gud med den kvinnosynen))

1 mos 2:24
Fördenskull skall en man övergiva sin fader och sin moder och hålla sig till sin hustru, och de skola varda ett kött.

Hmmm… Inte riktigt klart vem som ”säger” detta, gud eller Adam, men i vilket fall som helst, MODER, det fanns väl ingen moder att överge, eller?

Onan – wtf?

När Onans äldre bror Er dog (dödad av gud, för att han misshagat honom), anmodade Juda Onan att göra sin svågerplikt mot Ers änka, Tamar, och skaffa avkomma åt den döde brodern.

Onan insåg dock att barnet inte skulle räknas som hans och var gång han låg med sin brors hustru lät han sin säd spillas på marken. För detta blev han dödad av gud

Man undrar hur gud dödade Onan, och var det inte att ta i lite väl..?

Vilka faraoer

Varför namnges inga av faraoerna i bibeln (det gör det inte va)?

Farao nämns i 241 verser, men inget namn på någon, (tydligen är det fyra olika faraoner som förekommer). Tycker det är underligt med tanke på att det skrivs mycket ordagrant vad dom säger/talar om, med mera, men inte nämner vilken/vilka faraoer.

Varför två (tre) heliga böcker?

Varför har gud gett ut två böcker, både bibeln och koranen? (egentligen tre, Tanach)

För det är väl samma gud som snackat med både Moses och Muhammed?

Man undrar också varför inte satan/djävulen gett ut någon (det har han inte va?), det hade ju varit bra pr för gud iofs?